2016-09-23 15:39:34

GLOBE-ovci na Poloju

Prilikom obilježavanja Olimpijskog dana na izletištu Poloj 13. rujna ove godine učenici uključeni u GLOBE program izvršili su hidrološka mjerenja na uzorku vode rijeke Save uzetom s područja kupališta. Učenici koji su i ranije u sklopu GLOBE programa vršili hidrološka mjerenja pokazali su postupke hidroloških mjerenja učenicima koji su se ove školske godine uključili u GLOBE program. Demonstrirali su im mjerenja: prozirnosti vode (izmjerena vrijednost 88,5 cm), temperature vode (izmjerena vrijednost 23°C), pH vode (izmjerena vrijednost 9), nitrata (izmjerena vrijednost 0 mg/l), nitrita, (izmjerena vrijednost 0 mg/l), vodljivosti ili konduktiviteta (izmjerena vrijednost 450 µS), te alkaliteta (izmjerena vrijednost 280 mmol/l) i kisika (izmjerena vrijednost 6 mg/l). Učenici su sa zanimanjem pratili mjerenja te i sami pokušali očitati izmjerene vrijednosti. Prilikom slijedećeg mjerenja na našoj mjernoj postaji na rijeci Savi usporedit ćemo dobivene vrijednosti tog mjerenja sa vrijednostima ovog mjerenja te utvrditi i obrazložiti razlike rezultata tih dvaju mjerenja. 

Ostale fotografije možete ogledati u našoj galeriji slika.


Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod